Onderhoud............Zelf doen of laten doen ????

Zowel tijdens de winter als tijdens de zomer vindt onderhoud aan schepen plaats.
Daartoe staan u onze hallen en de parkeerplaats nabij de botenlift ter beschikking.
Het schoonmaken van het onderwaterschip vindt plaats op een daartoe ingerichte afspuitplaats,
de afkomende deeltjes worden opgevangen, verzameld en milieuvriendelijk afgevoerd.

Reparaties en onderhoud kunt u zelf uitvoeren of in opdracht geven aan derden. Inschakeling van derden op onze terreinen of in de hallen kan slechts nadat heldere afspraken zijn gemaakt en vastgelegd omtrent gedrag en de daarmee gemoeide kosten.
Onderhoudswerken aan uw boot bij onze haven of in onze hallen kunnen tevoren met u worden doorgesproken en in een overeenkomst van uitvoering worden vastgelegd.
Hiswa voorwaarden zijn richtlijn en garantie voor de levering van materialen en diensten.

Als onderhoudswerken en reparaties worden bij ons uitgevoerd:
reparaties aan uw boot, inbouwen van instrumenten en voorzieningen, verbeteringen aan uw stuurinrichting, inbouwen boegschroef, repareren electrische installatie en vernieuwen, schilderwerken, betimmeringen en nog veel meer.